• +2265400589
  • Σερνικάκι Φωκίδας, 33100, Ελλάδα
  • Δευτέρα - Παρασκευή 9:00 - 15:00

Ακύρωση παραγγελίας προϊόντων

Σε περίπτωση που ο πελάτης θέλει να ακυρώσει την παραγγελία του, θα πρέπει να επικοινωνήσει με το ηλεκτρονικό κατάστημα μέσω e-mail στην διεύθυνση αλληλογραφίας μας info@elamfon.com. Σε αυτές τις περιπτώσεις η παραγγελία ενδέχεται να ακυρωθεί με την προϋπόθεση ότι δεν έχει ξεκινήσει η διαδικασία της αποστολής.

Επιστροφές προϊόντων

Ο πελάτης έχει το δικαίωμα να επιστρέψει τα προϊόντα που αγόρασε από το παρόν ηλεκτρονικό κατάστημα με χρέωση της επιχείρησης «ELAMFON», στις ακόλουθες περιπτώσεις:

α. Εάν με υπαιτιότητα της επιχείρησης «ELAMFON»  πωλήθηκαν λανθασμένα προϊόντα (από λάθος στη λήψη της παραγγελίας, στην τιμολόγηση, στην αποστολή κλπ). Σε αυτήν την περίπτωση, ο πελάτης δύναται είτε να μην αποδεχτεί να παραλάβει το προϊόν εξ αρχής, είτε να ζητήσει την επιστροφή του. Για την επιστροφή των προϊόντων ο πελάτης θα πρέπει να επικοινωνήσει με το ηλεκτρονικό κατάστημα μέσω e-mail στην διεύθυνση αλληλογραφίας μας info@elamfon.com για ενημέρωση της άσκησης του δικαιώματος της υπαναχώρησης. (Βλέπετε Δικαίωμα Υπαναχώρησης).

β. Εάν πωλήθηκαν προϊόντα αρίστης ποιότητας της επιχείρησης «ELAMFON» και κατά την παράδοση δεν είναι στην αρχική τους κατάσταση (καταστράφηκαν κατά τη μεταφορά). Σε αυτήν την περίπτωση, ο πελάτης δύναται είτε να μην αποδεχτεί να παραλάβει το προϊόν εξ αρχής και να ζητήσει άμεσα την επιστροφή του. Για την επιστροφή των προϊόντων ο πελάτης θα πρέπει να επικοινωνήσει με το ηλεκτρονικό κατάστημα μέσω e-mail στην διεύθυνση αλληλογραφίας μας info@elamfon.com για ενημέρωση της άσκησης του δικαιώματος της υπαναχώρησης. (Βλέπετε Δικαίωμα Υπαναχώρησης).

Τα προϊόντα θα πρέπει να βρίσκονται σε άριστη κατάσταση, σφραγισμένα, πλήρη και χωρίς καμία φθορά και εφόσον έχουν αποθηκευτεί σωστά. Η συσκευασία του επιστρεφόμενου προϊόντος να είναι αυτή που συνοδεύει κανονικά το προϊόν και να είναι σε άριστη κατάσταση και χωρίς να έχει παραβιαστεί, καθώς αποτελεί μέρος του προϊόντος.

Το προϊόν θα πρέπει να επιστρέφεται στην κατάσταση που παραδόθηκε. Επιπλέον, σε περίπτωση που ο πελάτης δεν επιστρέψει το προϊόν τότε, δεν θα του σταλεί νέο προϊόν και θα πρέπει ο πελάτης να προβεί σε νέα παραγγελία/αγορά.

Δικαίωμα Υπαναχώρησης

Δικαιούστε να υπαναχωρήσετε αύμφωνα με το νόμο από την εξ αποστάσεως αγοράς προϊόντων από το διαδικτυακό τόπο www.elamfon.com εντός δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών εφόσον η συναλλαγή ανήκει σε μία εκ των δύο ως άνω περιπτώσεων. Η προθεσμία υπαναχώρησης λήγει δεκατέσσερις (14) ημερολογιακές ημέρες από την επομένη της ημέρας που εσείς αποκτήσατε ή ένας τρίτος διάφορος του μεταφορέα και υποδειχθείς από εσάς απέκτησε τη φυσική κατοχή των αγορασθέντων προϊόντων (ή τη φυσική κατοχή του τελευταίου αγορασθέντος προϊόντος σε περίπτωση που η παραγγελίας σας περιλαμβάνει περισσότερα προϊόντα τα οποία παραδόθηκαν χωριστά).
Προκειμένου να ασκήσετε το δικαίωμα υπαναχώρησης, οφείλετε να μας ενημερώσετε για την απόφαση σας να υπαναχωρήσετε με δήλωση (π.χ. επιστολή που θα σταλεί) αποκλειστικά και μόνον με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στην διεύθυνση αλληλογραφίας μας info@elamfon.com. Εναλλακτικά μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη Φόρμα επιστροφών συμπληρώνοντας τα απαραίτητα πεδία.

Σε περίπτωση αποστολής του αίτήματος υπαναχώρησηςηλεκτρονικά θα σας διαβιβάσουμε μέσω e-mail επιβεβαίωση λήψης της υπαναχώρησης σας. Για να τηρήσετε την προθεσμία υπαναχώρησης, είναι αρκετό να στείλετε τη δήλωση σας περί άσκησης του δικαιώματος υπαναχώρησης σας πριν λήξει η προθεσμία υπαναχώρησης. Οφείλετε εσείς να στείλετε πίσω τα αγαθά με οποιοδήποτε τρόπο επιλέξετε χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση και οπωσδήποτε εντός 14 ημερολογιακών ημερών από την ημέρα που μας δηλώσατε ότι υπαναχωρείτε από την παρούσα σύμβαση. Η προθεσμία θεωρείται ότι έχει τηρηθεί εάν στείλετε πίσω τα αγαθά πριν από τη λήξη της περιόδου των 14 ημερών.

Στην περίπτωση επιστροφής προϊόντων και πάντα λόγω υπαιτιότητα της  επιχείρησης «ELAMFON» (είτε λόγω λανθασμένης εκτέλεσης μερικής ή ολικής παραγγελίας είτε λόγω μη καλής κατάστασης κατά την παράδοση από την εταιρείας μεταφοράς), το κόστος επιστροφής αυτών επιβαρύνει την επιχείρηση.

Εσείς φέρετε ευθύνη για οποιαδήποτε μείωση της αξίας των αγαθών προκύψει από χειρισμό που δεν ήταν απαραίτητος για να προσδιορίσετε τη φύση, τα χαρακτηριστικά και τη λειτουργία των αγαθώνΒεβαιωθείτε ότι μαζί με τα προϊόντα επιστρέψατε και την σχετική απόδειξη ή τιμολόγιο αγοράς.

Επιστροφή χρημάτων

Εφόσον η διαδικασία επιστροφής έχει ολοκληρωθεί σωστά και πληρούνται οι προϋποθέσεις επιστροφής, η επιχείρησή μας είναι υποχρεωμένη να επιστρέψει τα χρήματά σας με τον ίδιο τρόπο που έγινε η εξόφληση της παραγγελίας σας, εντός διαστήματος 10 ημερών από την επιστροφή του προϊόντος στην αποθήκη μας.
Η επιστροφή χρημάτων γίνεται ως εξής:

  • Στη χρεωστική/πιστωτική σας κάρτα, σε περίπτωση που η πληρωμή της παραγγελίας έχει γίνει μέσω αυτής.
  • Στον τραπεζικό λογαριασμό που έχετε αποστείλει σε εμάς μέσω e-mail στο info@elamfon.com, σε περίπτωση που η πληρωμή της παραγγελίας έχει γίνει με αντικαταβολή.

Εμείς θα σας στείλουμε ένα e-mail ειδοποίησης όταν πραγματοποιηθεί η επιστροφή των χρημάτων. Ο χρόνος για να δείτε τα χρήματα στον λογαριασμό σας μπορεί να ποικίλλει και καθορίζεται από την εκδότρια τράπεζα. Παρακαλούμε επικοινωνήστε με την τράπεζά σας για περισσότερες λεπτομέρειες.

Εγγραφή στο <span> newsletter </span>

Εγγραφή στο newsletter